Aktívna škola - ZAPOJ SA!

Školský šport zapája všetkých, aby sa znásobila sila školského športu!!!

V dnešnej dobe bez sociálnych sietí, akoby sme ani neboli, a preto je tu priestor aj pre blogerov, vlogerov, influencerov, novinárov, fanúšikov… Každý tento článok bude mať vplyv na šírenie výsledkov vašej školy a propagáciu školského športu.

Táto aktivita predstavuje skvelú príležitosť ako sa môže žiak zapojiť aj iným spôsobom do školského športu a zároveň zlepšiť svoje schopnosti aj v iných oblastiach.

Písanie článkov a dokumentácia v oblasti školských súťaží by mohli byť odrazovým mostíkom k lepším výsledkom aj v iných predmetoch a zároveň pomôžu pri propagácii školy.

Vytvorenie tímu mladých v oblastí médií môže byť zábavný spôsob, ako zabezpečiť, aby mladí mohli interagovať viacerými spôsobmi a zmysluplným spôsobom tak spolupracovať so svojimi rovesníkmi.

Rating aktívnej školy

Každá športovo aktívna škola musí dostať priestor na zviditeľnenie sa. 

V prvom kole získajú titul „aktívnej školy“ všetky školy, ktoré sa zapoja do súťaží Školského športu ako účastníci alebo ako organizátori súťaže. Škola bude označená nálepkou s logom Školského športu, ktorú si hneď všimnete pri vstupe do školy.

Z komplexného hľadiska na konci školského roka budú vyhlásené TOP základné a stredné školy, ktoré budú spĺňať náročné podmienky komplexného obrazu o Školskom športe. Cieľom je zapojiť školu a žiakov vo viacerých úrovniach:

  • aktívne zapájanie sa a organizovanie športových súťaží
  • škola poskytuje priestor na pohyb aj v rámci aktívnych prestávok
  • škola hľadá spôsoby aktívneho dochádzania do školy
  • zviditeľníme a podporíme školy, ktoré majú počet hodín TŠV nad rámec zákona
  • škola a jej žiaci priamo propagujú Školský šport prostredníctvom článkov alebo videodokrútok

Novinky zo sveta športu

PRÁCA S PORTÁLOM

Upozornenie: Od 1.9.2020 prešiel IPŠŠ (informačný portál školského športu) na databázu RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ). Týmto krokom sú odstránené všetky duplicity a

Prečítajte si viac »

Online výzva pre teba!

Vyzvi svojich spolužiakov, školu, iné školy alebo aj vrcholových športovcov. Vymysli si niečo originálne a pridaj svoj # s výzvou.

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".