TESTOVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020-2021

OZNAM pre školy

Testovanie pohybových predpokladov v školskom roku 2020/2021 je UKONČENÉ.

Termín testovania bol stanovený na obdobie september-október 2020. Kompletnej realizácii zabránili objektívne prekážky. V tomto testovaní nie je možné pokračovať na konci školského roka. Veľký časový odstup je nezanedbateľný faktor pri porovnávaní nameraných hodnôt predovšetkým kvôli akcelerácii vo vývoji detí (rast, výkon) v tomto veku. Výsledky by boli ťažko porovnateľné a nedali sa správne vyhodnotiť.

Niektoré školy testovanie realizovali, ale nestihli namerané hodnoty vložiť do databázy, a niektoré školy výsledky do systému vložili, ale testovanie neuzatvorili (zostali Aktívne alebo V príprave). STAV pri každom testovaní musí byť UZATVORENÉ, inak sa výsledky medajú spracovať – viď Postupy.

Z uvedeného dôvodu bude ISTŽ v termíne od 31.5. do 7.6.2021 otvorený pre dodatočné vkladanie nameraných výsledkov.

Následne bude systém uzatvorený a prebehne výpočet, na základe ktorého bude možné generovať certifikáty.

Tím NŠC

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".