Volejbal

Cieľom projektu je pritiahnuť čo možno najväčšiu masu detí k volejbalu a prostredníctvom jednoduchých špeciálnych cvičení a loptových hier vyprodukovať u detí trvalé návyky resp. potreby pre pravidelný aktívny pohyb.

 

Slovenská volejbalová federácia, ktorej jednou z priorít je aj starostlivosť o mládež a popularizáciu volejbalu na Slovensku, pokračuje v úspešnom projekte MINI/MIDIVOLEJBALU na školách (Coolvolley), ktorý je už dlhšie obdobie úspešne aplikovaný vo volejbalovo vyspelých krajinách celého sveta.

Viac info o športe...

Volejbal

Volejbal pre základné školy v sebe ukrýva aj prípravné hry typu:

 

prehadzovaná MIX

Obľúbená hra žiakov a žiačok na 1. stupni hrá sa systémom 3 na 3.

 

MINIcoolvolley: 5. – 6. ročník ZŠ

Nadväzuje na prehadzovanú systémom 3 na 3, hrá sa s mäkkou loptou Mikasa SKV5 a SV3. Pravidlá a veľkosť ihriská sú upravené a prispôsobené pre menšie deti.

 

MIDIcoolvolley: 7. – 9. ročník ZŠ

Posledný medzistupeň, ktorý musia žiaci zvládnuť, kým prejdú na „veľký“   6-kový volejbal. Hrá sa systémom 4 na 4.

Školské športové súťaže

Základné školy

  • 1. stupeň prehadzovaná MIX
  • 5. – 7. ročník MINIcoolvolley 
  • 8. – 9. ročník MIDIcoolvolley 

prihlasovanie do súťaže a viac info TU

Základné školy – BB, TT kraj
Stredné školy – 
BA, BB, KE, TT kraj

prihlasovanie do súťaže a viac info TU


Telesná výchova

Slovenská volejbalová federácia si pripravila nielen pre učiteľov, ale aj pre začínajúcich trénerov príručku, ako naučiť začiatočníkov základy volejbalu.

na stiahnutie: Prirucka_pre_ucitelov_volejbal

Kontakt

Volejbal
Josef Mihalco

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".