Silový 5-boj

Silový päťboj vznikol na základe potreby komplexného posilňovania športovcov v oblasti silovej vytrvalosti.

Súťažné družstvo tvoria štyria žiaci strednej školy.

Na začiatku sa všetci súťažiaci odvážia. Ich telesnú hmotnosť zaregistruje rozhodca. Tento údaj sa použije pri výpočte hmotnosti činky 40, 60 a 80% pre jednotlivé disciplíny súťažiaceho. Hmotnosť činky sa vždy zaokrúhľuje podľa matematických pravidiel na 0,5 kg.

Viac o športe...

Silový 5-boj

 Zo základných viackĺbových cvikov na hlavné svalové skupiny bolo vybraných päť:

  • zhyby na hrazde na počet opakovaní
  • tlak v ľahu so 60% telesnej hmotnosti (TH)
  • bicepsový zhyb v stoji s EZ tyčou so 40% TH
  • kľuky na bradlách
  • drepy s činkou na pleciach s 80% TH

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".