Orientačný beh

Orientačný beh je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom je úlohou prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas. V teréne nie je trať vyznačená, sú tam umiestnené iba kontrolné stanovišťa. 

Výsledok  pretekára  závisí od  rýchlosti behu,  optimálneho výberu postupov medzi kontrolami, rýchlosti  a správnosti  rozhodovania a bezproblémového nájdenia samotnej kontroly.

Viac o športe...

Orientačný beh

Orientačný beh – to sú:

 • priateľstvo
 • rovnosť 
 • príroda
 • fair play

Priateľstvo je jedným zo základných stavebných kameňov tohto športu. Všetci pretekári sú jedna veľká rodina. Po pretekoch sú aj súperi priateľmi a radi si prediskutujú postupy, alebo iné zaujímavosti dňa.

Rovnosť – či ste veterán, dospelý, dieťa, alebo dorastenec – každý má medzi svojimi rovesníkmi rovnaké podmienky a možnosti. Všetci sú si rovní, všetci majú spoločný cieľ – vychutnať si prírodu a tento krásny šport.

Príroda – keďže hlavným dejiskom tohoto športu je príroda, všetci k nej musia by šetrní. Začína to neznečisťovaním centra pretekov, a končí ohľaduplnosťou k prírode pri behu terénom.

Fair play je základným princípom tohto športu. Pomoc druhým je vysoko cenená. Vzhľadom k nutnosti skĺbiť fyzickú vytrvalosť s myslením a rozhodovaním je doping prakticky neúčinný, až kontraproduktívny.

  Školské športové súťaže

  Súťaže sú vyhlásené iba v BA a ZA kraji.

  • základné školy
  • stredné školy

  prihlasovanie do súťaže a viac info TU


  Telesná výchova

  Podľa pravidiel orientačného behu je najnižšou vekovou kategóriou M,W –10 (deti mladšie ako desať rokov). Táto kategória nie je ohraničená zdola, čiže v nej môžu súťažiť aj mladšie deti. Trate bývajú veľmi jednoduché, ale aj v tejto kategórii potrebujú účastníci získať základné
  vedomosti, aby úspešne zvládli trať.

  Vyššie kategórie predstavujú kategórie pre 10 – 12 ročných či 12 – 14 ročných pretekárov. Vo vyšších kategóriách súťažia pretekári na náročnejších tratiach a na pripravenosť žiakov sa kladú vyššie požiadavky. Tieto vedomosti a návyky môžu žiaci získať na hodinách telesnej výchovy, ak sa do programu vyučovania vhodne zaradia prvky orientačného behu. Školské súťaže v orientačnom behu ponúkajú žiakom možnosť preveriť si získané vedomosti z tohto športu.

  metodika pre trénerov a učiteľov a viac info TU

  prečo sa máme učiť orientáciu?

  Vitajte na novej stránke!

  Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".