Olympijský odznak všestrannosti

OLOV – to je zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov v školách s cieľom rozvíjať pravidelný pohybový všestranný rozvoj žiakov. V určenom termíne sa učiteľ spolu so žiakmi snaží o získanie Odznaku všestrannosti realizovaním batérie 6 disciplín. Pred koncom školského roka dostane každý žiak účastnícky Diplom a najúspešnejší žiaci získajú úrovne odznakov podľa dosiahnutých výsledkov.

 

OLOV je zameraný na dievčatá a chlapcov vo veku 11 a 12 rokov.

 

OLOV chce spoločne s učiteľmi deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, zlepšia sa ich pohybové schopnosti. Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných…

Viac o športe...

Olympijský odznak všestrannosti

Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, Ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť.

Zohľadňuje možnosti realizácie na základných školách a bol kompatibilný s testovacou batériou Eurofit.

Zber nameraných údajov sa realizuje samostatne pre každú disciplínu. Je tak možné identifikovať žiakov, ktorí vynikajú len v niektorých disciplínach.

Kontakt

Olympijský odznak všestrannosti

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".