Futbal

Futbal ponúka širokú škálu súťaží na národnej úrovni – od McDonald´s Cupu pre deti 1. stupňa až po futsal, ktorý je určený pre stredné školy.

 

Školský šport chce primárne prostredníctvom futbalu ponúknuť žiakom spoločenskú príležitosť, možnosť pre osobnostný a športový rast, poukázať na zdravotný úžitok. Sekundárnym zámerom je vyhľadávanie športovo talentovaných jednotlivcov (chlapcov) v rámci školskej futbalovej súťaže.

Viac o športe...

Futbal

Futbal je po dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou školského športu. 

Možnosť zasúťažiť si majú žiaci od prvého stupňa ZŠ až po stredoškolákov.

 

Súťaží sa vo viacerých formátoch, ktoré sú prispôsobené podľa vekových kategórií.

McDonald´s Cup

Súťaž zmiešaných družstiev prvého stupňa.

Školský pohár SFZ

Futbalové ihrisko je rozdelené na 4 ihriská (sektory). Súťažia zvlášť dievčenské a zvlášť chlapčenské družstvá.

SZMF Cup

Hracia plocha má rozmery ihriska pre hádzanú. Hrá sa herným systémom 4+1 a hráči môžu striedať počas hry hokejovým spôsobom.

Futsal žiakov SŠ

Súťaž určená pre chlapcov. Hrá sa systémom 4+1 s loptami určenými na futsal.

 

 

Okrem horeuvedených súťaži sa budú hrať na regionálnej úrovni aj:

  • futsal žiačok SŠ
  • veľký futbal žiakov SŠ
Školské športové súťaže

Základné školy

  • McDonald´s Cup
  • Školský pohár SFZ
  • SZMF Cup

Stredné školy 

  • futsal žiakov SŠ

prihlasovanie do súťaže a viac info TU

Základné školy

  • futsal žiačok a žiakov ZŠ v TT kraji

Stredné školy

  • futsal žiačok SŠ v TT kraji
  • veľký futbal žiakov SŠ v ZA kraji

Telesná výchova

Grassroots – viac info TU

 

V školskom roku 2021/22 budú v spolupráci so Špeciálnymi olympiádami Slovensko do projektu DSG zapojené aj základné školy, ktoré navštevujú deti s mentálnym postihnutím.

Dajme spolu gól – viac info TU

Kontakt

Futbal
Vladimír Ľupták

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".