Školský šport potrebuje moderné výzvy. Patrí medzi ne aj Pohár ministra školstva či emócie po zdolaní prekážkovej dráhy Ocelot

  • Foto: SOŠV/CSV Production 

Viac než stovka žiakov z celého Slovenska sa zúčastnila finále celoslovenskej súťaže Olympijský odznak všestrannosti. Najlepší z nich boli ocenení Pohárom ministra školstva. Cieľom aktivít je zmodernizovať školský šport na Slovensku a zatraktívniť ho pre žiakov.

Vyšlo to na jednotku. Ministerstvo školstva po desiatkach rokov stagnovania školského športu prináša žiakom moderné výzvy, emócie a zábavu. Nadšenie detí a ich pedagógov sa nedalo prehliadnuť,“ opísal Ivan Husár, štátny tajomník pre šport.

Finále celoslovenskej súťaže Olympijský odznak všestrannosti, ktorú organizovali Slovenský olympijský a športový výbor a ministerstvo školstva, bolo tento rok obohatené o originálnu prekážkovú dráhu, akú poznáme zo svetových podujatí. Jej názov Ocelot je príznačne odvodený od mačkovitej šelmy, čo napovedá, že zdolať ju, nie je jednoduché a vyžaduje si to pohybovú gramotnosť na vysokej úrovni. 

„Dráha nebola najľahšia, ale adrenalín u žiakov sa po jej zdolaní premenil na neuveriteľnú eufóriu. Vidíme, že sme vykročili správnym smerom a ukázali riešenie, ktoré môže konkurovať dnešným tabletovým ošiaľom,“ doplnil Husár.

Aj týmto projektom reaguje rezort na súčasný trend nezáujmu žiakov o telesnú výchovu a pohyb celkovo. Poznatky z praxe preukázali, že väčšina žiakov, ktorí sa zapájajú do školských športových súťaží už sú súčasťou nejakého športového klubu. Preto je dôležité zatraktívniť pohybové aktivity aj pre žiakov, ktorí o šport neprejavujú až taký veľký záujem.

Olympijský odznak všestrannosti mení filozofiu súťaže „proti lepšiemu“ na súťaž „samého so sebou“. Táto motivácia je prijateľná pre všetkých. Pre deti, žiakov, ale aj pre ľudí v produktívnom veku a seniorov, nakoľko je možné prispôsobiť, alebo rozširovať jej jednotlivé komponenty. „Projekt odznaku všestrannosti a prekážková dráha Ocelot sú len jedným z komponentov školského športu. Školský šport vnímame ako súbor opatrení, ktorými motivujeme deti, aby sa hýbali počas celého dňa. Nielen na telesnej výchove, ale aj na prestávkach, na školskom dvore, či kdekoľvek a akokoľvek vo voľnom čase,“ uzavrel štátny tajomník pre šport.

Nový koncept školského športu je komplexným programom, ktorý v sebe zahŕňa obohatenie obsahu telesnej výchovy športovými modulmi, skvalitnenie vyučovania školskými koordinátormi pohybových aktivít či inovatívne školské športové súťaže.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".