Školské súťaže

Školské súťaže prebiehajú medzi školami v rámci okresu a majú vlastného organizátora.

ŠKOLSKÉ ŠPORTY

v ktorých sa aktuálne súťaží

Školské športy majú charakter školskej súťaže, ktorá má svojho organizátora. Súťaže sú podporené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a ponúkajú priestor školám zapojiť sa do ďalších súťaží.

Zoznam prichádzajúcich súťaží:

Súťaž sa uskutoční v novembri 2021

Súťaž sa uskutoční 22 – 27.4.2022 

 

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".