Regionálne súťaže

Regionálne súťaže sa budú organizovať po dohode so zástupcami OÚ podľa regionálnych požiadaviek. Sú súčasťou kalendára, plánujú a odsúhlasujú sa vopred. Najvyššia súťaž môže byť majstrovstvá okresu alebo kraja.

 

Do tejto kategórie budú zaradené nielen obľúbené, populárne športy, ale aj nové, moderné športy, ktoré neboli vyhlásené v rámci národných súťaží.

Prehľad regionálnych súťaží podľa krajov

vybíjaná 1. stupeň 

volejbal ZŠ 

volejbal SŠ 

gymnastický 4-boj ZŠ

orientačný beh ZŠ, SŠ

cezpoľný beh ZŠ, SŠ

BB, TN, TT

BB, TT

BA, BB, KE, TT

BB, TT

BA, ZA

TN, TT

veľký futbal SŠ

futsal ZŠ, SŠ 

hádzaná ZŠ, SŠ 

atletika SŠ 

silový 5-boj SŠ

streľba ZŠ

ZA

TT

ZA

TT

BB

ZA

Zoznam prichádzajúcich súťaží:

Súťaž sa uskutoční 22 – 27.4.2022 

 

Súťaž sa uskutoční 22 – 27.4.2022 

 

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".