Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Rozhodnutie ministra : Bratislava11.októbra 2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa§ 28 ods. 16,§ 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie

2. športové výcviky a školské športové súťaže

3. pobytyv škole v prírode a aktivity školy v prírode,

4. kurzy na ochranu života a zdravia

5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

6. saunovanie

7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Do termín ukončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".