Čo je školský šport?

O projekte

Školský šport je nový projekt Ministerstva školstva vedy výskumu a športu a Národného športového centra, ktorého cieľom je zabezpečiť pre žiakov dostatok kvalitného pohybu na školách. Vychádza z princípov aktívnej školy tj. maximalizovať množstvo pohybových príležitostí počas dňa. Je to komunikačná, informačná a projektová platforma, ktorá spája všetkých ktorí školský šport tvoria.

 

Čo je aktívna škola:
Kto tvorí aktívnu školu:

aktívna škola

ZAPOJ SA!

Školský šport zapája všetkých, aby sa znásobila sila školského športu!!!

V dnešnej dobe bez sociálnych sieti, akoby sme ani neboli a preto je tu priestor aj pre blogerov, vlogerov, influencerov, novinárov, fanúšikov… Každý tento článok bude mať vplyv na širšie výsledky vašej školy a propagáciu školského športu.

Telesná a športová výchova

Vyučovací predmet telesná a športová výchova je ústrednou časťou aktívnej školy ako jediný predmet, ktorý má v svojom poslaní starostlivosť o telo a zdravie žiaka a kompenzuje duševné a  kognitívne zaťaženia žiakov.

 

Kvalita TaŠV závisí na kvalitnom učiteľov, kvalitnom obsahu a modernej infraštruktúre. Aktuálne prebiehajúce projekty na skvalitnenie TaŠV:

Aktívny transport

Zašportuj si na ceste do školy

Spôsob dochádzky do školy má tiež vplyv na zdravie žiakov a ich štart do školského dňa. Okrem toho, ak sa zapojí do dopravy chôdza, bicykel alebo kolobežka, tak šetríme aj životné prostredie.

Aktívne prestávky

Ako tráviš svoje prestávky?

Efektívne a aktívne trávenie prestávok v škole môžu dopomôcť nie len k zlepšeniu fyzického stavu. Vďaka pohybu, sa žiaci môžu odreagovať a zároveň zostanú nabudení, motivovaní a sústredení.

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".