Live stream k Školskému športu

Obsahom LIVE Streamu je diskusia o zmenách v Školskom športe a o aktívnej škole. Diskutovalo sa aj o tom, či majú deti dosť pohybu na školách. Prečo by sme sa mali zaujímať o to, koľko času strávia deti pohybom? Akým športom a v akej forme by sa deti mali venovať? Ako môže projekt „Školský šport“ pomôcť? Predstavenie nových súťaží pre žiakov a žiačky ZŠ v gescii Slovenskej plaveckej federácie.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".