Máte otázky?

Kontaktujte nás

Správa portálu:

Národné športové centrum
Športová hala Mladosť
Trnavská 39
831 04 Bratislava

Koordinátori okresných a krajských kôl školských športových súťaží
(okresné úrady v sídle kraja)

OÚ Bratislava
Ľubomír Čamek
OÚ B. Bystrica
Mária Kolárska
OÚ Košice
Milan Gomolčák
OÚ Nitra
Marta Mladá
OÚ Prešov
Miloš Jakubík
OÚ Žilina
Mária Petráková
OÚ Trenčín
Tatiana Križanová
OÚ Trenčín
Tibor Bélik
OÚ Trnava
Eva Huttová
OÚ Trnava
Martin Krivošík

Koordinátori súťaží po športoch

Futbal
Vladimír Ľupták
Atletika
Veronika Ľašová
Florbal
Miroslav Kunštek
Vybíjaná
Alena Hlôšková
Volejbal
Josef Mihalco
Basketbal SŠ
Jana Valušková
MiniBasketbal
František Kubala
Futsal
Marek Kováčik
Plávanie + vodné pólo
Róbert Košťál
Malý futbal
Dominik Jakubkovič

Národné športové centrum

Hlavný koordinátor
Zuzana Tomašeková
Užívateľská podpora portálu
Boris Čechvala
Odborná pracovníčka
Jana Valušková
Odborná pracovníčka
Alena Hlôšková

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".