Školský šport

Viac pohybu na školách

Školský šport je životný štýl, vzťah k pohybu a športu v prostredí, v ktorom deti a mládež trávia podstatnú časť svojho života. Sú to všetky pohybové a športové aktivity, ktoré sa uskutočňujú v škole alebo v súvislosti s vyučovacím procesom.

zábava - socializácia - šťastie pohybová gramotnosť - budovanie vzťahu k pohybu tímový duch - posúvanie vlastných limitov - telesná zdatnosť

Objavte viac...

PRÁCA S PORTÁLOM

Upozornenie: Od 1.9.2020 prešiel IPŠŠ (informačný portál školského športu) na databázu RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ). Týmto krokom sú odstránené všetky duplicity a

Prečítajte si viac »

Aké športy bavia školákov?

Štatistika zapojenosti žiakov a škôl do súťaží

tu v krátkom čase pribudne analytická časť, kde sa dozviete koľko žiakov sa  zapojilo do akých súťaží podľa regiónov a športov. 

Naši partneri

Vitajte na novej stránke!

Ak ste učiteľom a chcete sa zaregistrovať, urobte tak cez tlačidlo "prihlásenie" alebo priamo na úvodnej stránke cez "rezervačný portál ŠŠ".